כותרת

1953

ספרים

גרפיקה \ כרזות

אנימציה

שנות טובות

סביב השואה

השפה העברית

גופנים \ פונטים

ציורי שמן